Lịch công tác tuần từ 26 đến 31/12/2016

Tháng Mười Hai 26, 2016 3:43 chiều
Thứ Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ 2 /26 Họp giao ban BGH- TTCM- Trưởng khu
Thứ 3/27 Dự giờ – Kiểm tra nền nếp khu B BGH
Thứ 4/28 Dự giờ – KT nền nếp khu A BGH
Thứ 5/29 Dự giờ – Kiểm tra VS bếp ăn khu B BGH
Thứ 6/30 Dự giờ – Kiểm tra VS bếp ăn khu A BGH

IMG_5833