IMG_5777

Lịch công tác tuần từ 2 đến 7/1/2017

Thứ Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ 2 Nghỉ bù Thứ 3  Dự giờ – Kiểm tra các nền nếp khu B- khu A BGH Thứ 4 Dự giờ – kiểm tra các nền nếp – nuôi dưỡng khu A- khu B BGH Thứ 5 Dự giờ…
IMG_0391 - Copy

Lịch công tác tuần từ 19 đến 24 /12/2016

Thứ Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ 2/19 Họp giao ban BGH- TTCM – trưởng khu Thứ 3/20 Dự giờ – KT nền nếp khu B BGH Thứ 4/21 Dự giờ – KT công tác…