IMG_7616

lịch công tác tuần từ 23 đến 28 tháng 4

 Thời gian  Nội dung công việc  Người thực hiện  Ghi chú  Thứ hai 23/4  – Họp giao ban- Kiểm tra công tác nuôi khu A BGH- TTCM  Thứ ba 24/4  Nghỉ ngày giỗ tổ 10/3…
IMG_7441

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 26 ĐẾN 31 THÁNG 3

 Thời gian  Nội dung công việc  Người thực hiện  Ghi chú  Thứ hai 26/3  – Họp giao ban – Kiểm tra công tác  nuôi dưỡng khu A BGH- TTCM  Thứ ba 27/3  Dự 2 lớp 5…
IMG_7438

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 19 ĐẾN 24 THÁNG 3 NĂM 2018

 Thời gian  Nội dung công việc  Người thực hiện  Ghi chú  Thứ hai 19/3 – Sáng học Nghị quyết  hội trường nhà văn hóa xã – Chiều họp giao ban -Cử đại diện ĐV – BGH – TK- TTCM  Thứ ba 20/3  Dự giờ 2…
IMG_5801

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15 ĐẾN 20 THÁNG 1 NĂM 2018

Thời gian  Nội dung công việc Người thực hiện  Ghi chú Thứ hai ngày 15 Họp giao ban BGH- TTCM Thứ ba ngày 16 Dự hoạt động các lớp mẫu giáo,  kiểm tra sổ nuôi khu A BGH Thứ tư ngày 17 Dự  các hoạt động và kiểm tra…
IMG_0391 (1) - Copy - Copy

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện  Ghi chú Thứ hai ngày /9/10 Đón đoàn kiểm tra công nhận trường trường đạt chuẩn văn hóa BGH- CĐ Thứ ba ngày 10/10 Thăm lớp dự giờ khu, KT bếp nuôi khu A BGH Thứ tư ngày 11/10 Thăm lớp…