LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11 TỪ 02 ĐẾN 8

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 02 – Họp giao ban -Đối chiếu PC  tại PGD – BGH-TTCM – CBQL, GV phụ trách PC Thứ ba ngày 03 – Hoàn thiện…

Lịch công tác tuàn từ 29 đến 05 tháng 7

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 29 – Họp giao ban – Chuẩn bị các điều kiện đón kiểm tra chuyên đề xây dựng TMNLTLTT BGH-TTCM Thứ ba ngày…

Lịch công tác tuân từ ngày 08 đến 14 tháng 6

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày08 -Họp giao ban-Kiểm tra nền nếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ lớp 2A1; 2A2 BGH-TTCM Thứ ba ngày 09 -Kiểm tra nền nếp thực hiện…