Lịch công tác tuàn từ 29 đến 05 tháng 7

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 29 – Họp giao ban – Chuẩn bị các điều kiện đón kiểm tra chuyên đề xây dựng TMNLTLTT BGH-TTCM Thứ ba ngày…

Lịch công tác tuân từ ngày 08 đến 14 tháng 6

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày08 -Họp giao ban-Kiểm tra nền nếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ lớp 2A1; 2A2 BGH-TTCM Thứ ba ngày 09 -Kiểm tra nền nếp thực hiện…
20191204_080508

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16 ĐẾN 21 THÁNG 12

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 16 – Họp giao ban- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu BGH- TTCM – GV Thứ ba ngày…
20191119_152929

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 02 ĐẾN 07 THÁNG 12

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 02 – Họp giao ban- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú- Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biêu BGH- TTCM   Thứ ba ngày 03 – Dự …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21 ĐẾN 26 THÁNG 10

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 21 – Họp giao ban- Chỉnh sửa kế hoạch dạy thêm, học thêm ngày thứ 7 BGH- TTCM Thứ ba ngày 22 -Dự…
41269111_320319805401122_8612509210690715648_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 07 ĐẾN 13/10

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiên Ghi chú Thứ hai ngày 07 -Họp giao ban-Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú BGH- TTCM Thứ ba ngày 08 Dự hoạt động lớp 3A; kiểm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 30/9 ĐẾN 6/10

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 30 – Họp giao ban-Thăm lớp dự 02 hoạt động nhóm 2A1; 2A2 BGH- TTCM Thứ ba ngày 01/10 Dự 02 hoạt động…