IMG_5833

Lịch công tác tuần từ 26 đến 31/12/2016

Thứ Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ 2 /26 Họp giao ban BGH- TTCM- Trưởng khu Thứ 3/27 Dự giờ – Kiểm tra nền nếp khu B BGH Thứ 4/28 Dự giờ – KT nền…