20191204_080159

Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến 9 tháng 2

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 03 – Họp giao ban- Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu BGH- TTCM GV Thứ ba ngày 04 – Đôn đốc kiểm tra các nhóm lớp về công…
20191204_080508

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16 ĐẾN 21 THÁNG 12

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 16 – Họp giao ban- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu BGH- TTCM – GV Thứ ba ngày…

Lịch công tác tuần từ 11 đến 16 tháng 11

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 11 – Họp giao banKiểm tra công tác nuôi ăn bán trú BGH- TTCM- BTĐT Thứ ba ngày 12 Duyệt chương trình văn…
7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 9 ĐẾN NGÀY 13

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 9 -Họp giao ban- Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu – BGH- GV Thứ ba ngày 10 -Thăm lớpChuẩn bị chương…
IMG_0391 - Copy

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 4 ĐẾN 10 THÁNG 3

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 4 – Họp giao ban -Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu BGH- TTCM Thứ ba ngày 5 – Dự tập huấn chuyên môn tại trường MN Nam Long – Các…