Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 9 Theo dõi tình hình dịch bệnh của cán bộ giáo viên, học sinh và báo cáo kịp thời trực…
IMG_5801

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 26 ĐẾN 31 THÁNG 8

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ hai ngày 26 -Họp giao ban – Các nhóm lớp trong trường đón trẻ vào lớp – BGH- TTCM- GV Thứ ba ngày 27 -Thăm lớp -…
IMG_7813

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 8 ĐẾN 13

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ hai ngày 8 – Họp giao ban- Hoàn thiện hồ sơ PC -BGH-TK-GVPTPC Thứ ba ngày 9 – Tập…