IMG_7813

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 8 ĐẾN 13

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ Thứ hai ngày 8 – Họp giao ban- Hoàn thiện hồ sơ PC -BGH-TK-GVPTPC Thứ ba ngày 9 – Tập…
20170905_082607

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện  Ghi chú Thứ hai ngày 17 – Họp giao ban- Kiểm tra nền nếp khu A BGH- TTCM Thứ ba ngày 18 Kiểm tra nền nếp khu B-…