LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23 ĐẾN 29 THÁNG 11

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 23 Họp giao ban BGH- TTCM Thứ ba ngày 24  Hoàn thiện hồ sơ tiêu chuẩn trường “Xanh, sạch, đẹp, an toàn” BGH- GV Thứ tư…