IMG_7441

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18 ĐẾN 24 /3

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 18 – Họp giao ban- Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu BGH – TTCM Thứ ba ngày…
IMG_0391 - Copy

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 4 ĐẾN 10 THÁNG 3

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 4 – Họp giao ban -Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu BGH- TTCM Thứ ba ngày 5 – Dự tập huấn chuyên môn tại trường MN Nam Long – Các…