IMG_7616

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27 ĐẾN 31 / 8 /2018

Thời gian Nội dung  Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 27 – Các nhóm lớp tập chung làm vệ sinh trong ngoài lớp- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi – Đón trẻ đến trường  Giáo viên Thứ ba ngày 28
IMG_7441

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 26 ĐẾN 31 THÁNG 3

 Thời gian  Nội dung công việc  Người thực hiện  Ghi chú  Thứ hai 26/3  – Họp giao ban – Kiểm tra công tác  nuôi dưỡng khu A BGH- TTCM  Thứ ba 27/3  Dự 2 lớp 5…
IMG_7438

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 19 ĐẾN 24 THÁNG 3 NĂM 2018

 Thời gian  Nội dung công việc  Người thực hiện  Ghi chú  Thứ hai 19/3 – Sáng học Nghị quyết  hội trường nhà văn hóa xã – Chiều họp giao ban -Cử đại diện ĐV – BGH – TK- TTCM  Thứ ba 20/3  Dự giờ 2…
IMG_5801

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 26 THÁNG 2 ĐẾN 3 THÁNG 3

Thời gian Nội dung công việc  Người thực hiện Ghi chú Thứ hai / 26 – Họp giao ban- làm biểu mẫu thống kê – BGH- TTCM- KT Thứ ba/27 – Dự giờ 3 nhóm trẻ khu A- Kiểm tra hồ sơ giáo viên BGH Thứ tư/28/2 -…
IMG_5801

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15 ĐẾN 20 THÁNG 1 NĂM 2018

Thời gian  Nội dung công việc Người thực hiện  Ghi chú Thứ hai ngày 15 Họp giao ban BGH- TTCM Thứ ba ngày 16 Dự hoạt động các lớp mẫu giáo,  kiểm tra sổ nuôi khu A BGH Thứ tư ngày 17 Dự  các hoạt động và kiểm tra…
IMG_5801

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18 ĐẾN 23 THÁNG 12

 Thời gian  Nội dung công việc  Người thực hiện  Ghi chú  Thứ hai ngày 18  Họp giao ban BGH- TTCM  Thứ ba ngày 19  Dự giờ  và kiểm tra công tác nuôi dưỡng khu A  BGH  Thứ tư ngày…