LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23 ĐẾN 29 THÁNG 11

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 23 Họp giao ban BGH- TTCM Thứ ba ngày 24  Hoàn thiện hồ sơ tiêu chuẩn trường “Xanh, sạch, đẹp, an toàn” BGH- GV Thứ tư…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11 TỪ 02 ĐẾN 8

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 02 – Họp giao ban -Đối chiếu PC  tại PGD – BGH-TTCM – CBQL, GV phụ trách PC Thứ ba ngày 03 – Hoàn thiện…