LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/9 ĐẾN 04/10

Thời gian Nội dung công việc  Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 28-9 – Họp giao ban- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho trẻ đi tham gia đêm hội trăng rằm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14 ĐẾN 20 THÁNG 9

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 14 – Họp giao ban BGH- TTCM Thứ ba ngày 15 -Đôn đốc các nhóm lớp thực hiện tốt công tác phòng chống…

Lịch công tác tuàn từ 29 đến 05 tháng 7

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 29 – Họp giao ban – Chuẩn bị các điều kiện đón kiểm tra chuyên đề xây dựng TMNLTLTT BGH-TTCM Thứ ba ngày…

Lịch công tác tuân từ ngày 08 đến 14 tháng 6

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày08 -Họp giao ban-Kiểm tra nền nếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ lớp 2A1; 2A2 BGH-TTCM Thứ ba ngày 09 -Kiểm tra nền nếp thực hiện…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01 ĐẾN 07 THÁNG 6

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 01  Lãnh đạo địa phương cùng cán bộ giáo viên nhà trường tặng quà  cho các con đón tết thiếu…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18 ĐẾN 23 THÁNG 5

Thời gian  Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 18 -Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh- Kiểm tra giám sát công tác…