LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/9 ĐẾN 04/10

Thời gian Nội dung công việc  Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 28-9 – Họp giao ban- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho trẻ đi tham gia đêm hội trăng rằm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14 ĐẾN 20 THÁNG 9

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 14 – Họp giao ban BGH- TTCM Thứ ba ngày 15 -Đôn đốc các nhóm lớp thực hiện tốt công tác phòng chống…

Lịch công tác tuàn từ 29 đến 05 tháng 7

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 29 – Họp giao ban – Chuẩn bị các điều kiện đón kiểm tra chuyên đề xây dựng TMNLTLTT BGH-TTCM Thứ ba ngày…

Lịch công tác tuân từ ngày 08 đến 14 tháng 6

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày08 -Họp giao ban-Kiểm tra nền nếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ lớp 2A1; 2A2 BGH-TTCM Thứ ba ngày 09 -Kiểm tra nền nếp thực hiện…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18 ĐẾN 23 THÁNG 5

Thời gian  Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 18 -Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh- Kiểm tra giám sát công tác…