LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01 ĐẾN 07 THÁNG 6

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 01  Lãnh đạo địa phương cùng cán bộ giáo viên nhà trường tặng quà  cho các con đón tết thiếu…

LỊCH CÔNG TÁC TUÀN TỪ 10 ĐẾN 16 THÁNG 2

Thời gian  Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 10 -Giáo viên trực trường theo sự phân công của ban giám hiệu- Theo dõi tình hình dịch bệnh báo…
20191204_080159

Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến 9 tháng 2

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 03 – Họp giao ban- Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu BGH- TTCM GV Thứ ba ngày 04 – Đôn đốc kiểm tra các nhóm lớp về công…
20191204_080508

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16 ĐẾN 21 THÁNG 12

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 16 – Họp giao ban- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu BGH- TTCM – GV Thứ ba ngày…
20191119_152929

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 02 ĐẾN 07 THÁNG 12

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú Thứ hai ngày 02 – Họp giao ban- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú- Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biêu BGH- TTCM   Thứ ba ngày 03 – Dự …