lịch công tác tuần từ 23 đến 28 tháng 4

Tháng Tư 23, 2018 9:28 sáng
 Thời gian  Nội dung công việc  Người thực hiện  Ghi chú
 Thứ hai 23/4  – Họp giao ban- Kiểm tra công tác nuôi khu A BGH- TTCM
 Thứ ba 24/4  Nghỉ ngày giỗ tổ 10/3 (âm lịch)  Toàn trường
 Thứ tư 25/4 – Dự giờ 2 lớp 5 tuổi, 4 tuổi, kiểm tra hồ sơ của giáo viên khu B BGH
 Thứ năm 26/4  – Dự giờ 2 lớp 5 tuổi,  01 lớp 4 tuổi kiểm tra hồ sơ của giáo viên khu A BGH
 Thứ sáu 27/4  – Dự giờ 1 lớp 3 tuổi, 1 nhóm trẻ, kiểm tra hồ sơ của giáo viên, bếp nuôi khu B BGH
 Thứ bảy 28/4  – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Toàn trường