Tháng Chín 17, 2018 8:29 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện  Ghi chú
Thứ hai ngày 17 – Họp giao ban- Kiểm tra nền nếp khu A BGH- TTCM
Thứ ba ngày 18 Kiểm tra nền nếp khu B- Vào phần mềm PC BGH- GVPTPC
Thứ tư ngày 19 Kiểm tra nền nếp khu- Vào phần mềm PC BGH- GVPTPC
Thứ năm ngày 20 Kiểm tra công tác nuôi dưỡng  bếp nuôi- Làm báo cáo BGH
Thứ sáu ngày 21 Kiểm tra công tác nuôi dưỡng  bếp nuôi- Làm báo cáo BGH
Thứ bảy ngày 22 – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Cán bộ giáo viên toàn trường