LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15 ĐẾN 20 THÁNG 10

Tháng Mười 15, 2018 7:24 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện ghi chú
Thứ hai ngày 15 – Họp giao ban

– Chiều duyệt thống kê đầu năm học

BGH- TTCM
Thứ ba ngày 16 Dự giờ lớp 5 tuổi – 4 tuổi và xem hồ sơ nuôi ăn bán trú khu B BGH
thứ tư ngày 17 Tập huấn chuyên môn tại huyện Hải Hậu BGH
Thứ năm ngày 18 Dự giờ 02 lớp  3 tuổi và xem hồ sơ nuôi ăn bán trú khu A BGH
Thứ sáu ngày 19 Dự giờ 03 lớp nhóm trẻ và xem hồ sơ của giáo viên khu A BGH
Thứ bảy ngày 20 – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu- Chiều từ 16h30 đến 18h tổ chức ngày thành lập HLHPNVN -Tất cả giáo viên trong trường-TTNC