LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22 ĐẾN 27 THÁNG 10

Tháng Mười 22, 2018 7:48 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 22 – Họp giao ban- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn KTNB BGH- TTCM
Thứ ba ngày 23 – Dự 02 hoạt động của 2 lớp 3 tuổi và kiểm tra hồ sơ của giáo viên khu A BGH
Thứ tư ngày 24 – Dự 02 hoạt động của lớp 3 tuổi ; nhóm 24 – 36 tháng và xem hồ sơ nuôi khu B BGH
Thứ năm ngày 25 – Rà lại hồ sơ để đón đoàn KTNB của PGD Toàn bộ cán bộ giáo viên
Thứ sáu ngày 26 – Đón đoàn kiểm tra nội bộ của PGD Toàn bộ cán bộ giáo viên
Thứ bảy ngày 27 – Hội giảng vòng 1- Địa điểm: khu A Toàn bộ cán bộ giáo viên