LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 26 ĐẾN 31 THÁNG 3

Tháng Ba 26, 2018 8:14 sáng
 Thời gian  Nội dung công việc  Người thực hiện  Ghi chú
 Thứ hai 26/3  – Họp giao ban

– Kiểm tra công tác  nuôi dưỡng khu A

BGH- TTCM
 Thứ ba 27/3  Dự 2 lớp 5 tuổi và KT hồ sơ của giáo viên khu A BGH
 Thứ tư 28/3 Dự 2 lớp 5 tuổi, 4 tuổi và KT việc nuôi dưỡng khu B BGH
 Thứ năm 29/3 Dự 2 lớp 4 tuổi và KT hồ sơ của giáo viên khu A BGH
 Thứ sáu 30/3 Dự giờ lớp 3  tuổi, nhóm trẻ  và KT hồ sơ của giáo viên khu B BGH
 Thứ bảy 31/3  Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu , tập chung làm công tác vệ sinh trong ngoài lớp  Toàn bộ giáo viên trong trường