LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 29 THÁNG 10 ĐẾN 4 THÁNG 11

Tháng Mười 29, 2018 8:01 sáng
Thời gian  Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 29 – Họp giao ban- Kiểm tra bếp nuôi khu A BGH- TTCM – TK
Thứ ba ngày 30 – Dự 02 hoạt động lớp 5A; 5B, xem hồ sơ của giáo viên- Đón đoàn kiểm tra nội bộ

 

BGH – KT
Thứ tư ngày 31  -Dự 02 hoạt động lớp 5C; 4C, xem hồ sơ của giáo viên- Đón đoàn kiểm tra nội bộ BGH – KT
Thứ năm ngày 01/11 -Dự 02 hoạt động lớp 5C; 4C, xem hồ sơ của giáo viên- Đón đoàn kiểm tra nội bộ BGH – KT
Thứ sáu ngày 02 -Dự 02 hoạt động lớp 4A; 4B, xem hồ sơ của giáo viên- Đón đoàn kiểm tra nội bộ BGH – KT
Thứ bảy ngày 03 Tổ chức hội giảng Khu A Toàn thể cán bộ giáo viên trong trường
Chủ nhật ngày 04 Làm vệ sinh môi trường Toàn thể cán bộ giáo viên trong trường