LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16 ĐẾN 21 THÁNG 12

Tháng Mười Hai 16, 2019 7:50 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 16 – Họp giao ban- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú

– Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu

BGH- TTCM – GV
Thứ ba ngày 17 Dự  hoạt động lớp 3A, 3B; Xem hồ sơ của giáo viên BGH
Thứ tư ngày 18 Dự  hoạt động lớp 3C, 2C; Xem hồ sơ của giáo viên BGH
Thứ năm ngày 19 Dự  hoạt động lớp 2A1, 2A2; Xem hồ sơ của giáo viên BGH
Thứ sáu ngày 20 Dự  hoạt động lớp 2B; Xem hồ sơ của giáo viên BGH
Thứ bảy ngày 21  Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Giáo viên toàn trường