LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 19 ĐẾN 24 THÁNG 3 NĂM 2018

Tháng Ba 19, 2018 2:57 chiều
 Thời gian  Nội dung công việc  Người thực hiện  Ghi chú
 Thứ hai 19/3 – Sáng học Nghị quyết  hội trường nhà văn hóa xã

– Chiều họp giao ban

-Cử đại diện ĐV

– BGH – TK- TTCM

 Thứ ba 20/3  Dự giờ 2 lớp MG  và kiểm tra hồ sơ nuôi khu A BGH
 Thứ tư 21/3   Dự giờ 1 lớp mẫu giáo và kiểm tra hồ sơ của giáo viên khu B BGH
  Thứ năm 22/3 Dự giờ 2 lớp MG  và kiểm tra hồ sơ giáo viên khu A BGH
Thứ sáu  23/3 Dự giờ 2 lớp MG và kiểm tra hồ sơ của giáo viên khu B BGH
 Thứ bảy 24/3  Các lớp thực hiện theo thời gian biểu

Tổng vệ sinh trong ngoài lớp

 Toàn thể cán bộ giáo viên

IMG_5798