LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21 ĐẾN 26 THÁNG 5

Tháng Năm 21, 2018 7:59 sáng
Thời gian  Nội dung công việc  Người thực hiên Ghi chú
 Thứ hai 21/5 – Họp giao ban- Làm báo cáo tổng kết năm học BGH- TTCM – TK
Thứ ba 22/5  – Kiểm tra công tác nuôi dưỡng khu A- Hoàn thiện báo cáo BGH
Thứ tư 23/5  Kiểm tra công tác nuôi dưỡng khu B- Hoàn thiện báo cáo BGH
 Thứ năm 24/5 – Kiểm tra nền nếp- Hoàn thiện các loại báo cáo BGH
 Thứ sáu 25/5  – Nộp các loại báo cáo BGH
Thứ bảy 26/5  Họp hội đồng bình xét thi đua cuối năm  Toàn thể cán bộ giáo viên