lịch công tác tuần từ 22 đến 27 tháng 1 năm 2018

Tháng Một 22, 2018 8:02 sáng
Thời gian  Nội dung công việc  Người thực hiện Ghi chú
 Thứ hai ngày 22  Họp giao ban BGH- TTCM
Thứ ba ngày 23  Dự giờ các nhóm trẻ – kiểm tra hồ sơ  giáo viên khu A BGH
Thứ tư ngày 24 Dự giờ Lớp MG 3 tuổi; 4 tuổi – kiểm tra hồ sơ  giáo viên khu B BGH
Thứ năm ngày 25 Dự giờ 2 lớp MG 5 tuổi – kiểm tra hồ sơ nuôi khu A BGH
 thứ sáu ngày  26 Dự giờ nhóm trẻ; lớp MG 5 tuổi – kiểm tra bếp và  hồ sơ nuôi   khu B BGH
 Thứ bảy ngày 27  Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu – chiều tổng vệ sinh trong ngoài lớp  Toàn thể cán bộ giáo viên