LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27 ĐẾN 31 / 8 /2018

Tháng Tám 27, 2018 8:40 sáng
Thời gian Nội dung  Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 27 – Các nhóm lớp tập chung làm vệ sinh trong ngoài lớp- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi

– Đón trẻ đến trường

 Giáo viên
Thứ ba ngày 28 – Đón trẻ đến lớp- Rèn nền nếp cho trẻ Giáo viên
Thứ tư ngày 29  -Các nhóm lớp rèn nền nếp cho trẻ- Duyệt chương trình văn nghệ chuẩn bị khai giảng năm học mới Giáo viên, Đ/c Huệ PHT, đ/c Cúc. đ/c Hường, đ/c Nga
Thứ năm ngày 30 -Các nhóm lớp rèn nền nếp cho trẻ- Duyệt chương trình văn nghệ chuẩn bị khai giảng năm học mới Giáo viên, Đ/c Huệ PHT, đ/c Cúc. đ/c Hường, đ/c Nga
Thứ sáu ngày 31 -Các nhóm lớp rèn nền nếp cho trẻ- Duyệt chương trình văn nghệ chuẩn bị khai giảng năm học mới Giáo viên, Đ/c Huệ PHT, đ/c Cúc. đ/c Hường, đ/c Nga

IMG_7438