LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 7 ĐẾN 12 THÁNG 5

Tháng Năm 7, 2018 8:39 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai 7/5 – Họp giao ban- Kiểm tra việc nuôi dưỡng khu A BGH- TTCM-TK
Thứ ba 8/5 – Dự các hoạt động  lớp MG 5 tuổi; 4 tuổi khu B BGH
Thứ tư 9/5 – Họp ở PGD- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo HT
Thứ năm 10/5 Dự giờ 2 lớp MG 4-5 tuổi; kiểm tra hồ sơ của giáo viên khu A BGH
Thứ sáu 11/5  Dự các hoạt động  lớp MG 3 tuổi; nhóm trẻ  kiểm tra việc nuôi ăn bán trú khu B BGH
Thứ bảy 12/5  Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Toàn thể giáo viên