LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 TỪ NGÀY 07 ĐẾN 13 THÁNG 12

Tháng Mười Hai 7, 2020 8:14 sáng
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN  GHI CHÚ
Thứ hai ngày 07 – Họp giao ban-Chiều tập huấn CM về VSATTP BGH-TTCMBGH- NVND
Thứ ba ngày 08 -Dự hoạt động 02 lớp 5 tuổi A, B–Chiều hoàn thiện hồ sơ Xanh-Sạch – -Đẹp an toàn BGH- GV
Thứ tư ngày 09 -Dự hoạt động 02 lớp 5 tuổi A, 5 tuổi B-Chiều hoàn thiện hồ sơ Xanh-Sạch – -Đẹp an toàn BGH-GV
Thứ năm ngày 10 – Giám sát việc đổ mái bếp nuôi- Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu  BGH-Gv
Thứ sáu ngày 11 -Dự hoạt động 02 lớp 5 tuổi C,4 Tuổi Cxem hồ sơ của giáo viên BGH-GV
Thứ bảy ngày 12 – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Cán bộ giáo viên toàn trường
Chủ nhật ngày 13