LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04 ĐẾN NGÀY 09 THÁNG 5

Tháng Năm 4, 2020 8:03 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 04 – Các nhóm lớp mở cửa đón học sinh đi học trở lạiKiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác chăm sóc giáo dục trẻ của các nhóm lớp trong trường – Cán bộ giáo viên toàn trường- BGH
Thứ ba ngày 05 – Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác chăm sóc giáo dục trẻ của các nhóm lớp trong trường BGH
Thứ tư ngày 06 – Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác chăm sóc giáo dục trẻ của các nhóm lớp trong trường BGH
Thứ năm ngày 07 – Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác chăm sóc giáo dục trẻ của các nhóm lớp trong trường BGH
Thứ sáu ngày 08 – Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác chăm sóc giáo dục trẻ của các nhóm lớp trong trường BGH
Thứ bảy ngày 09 – Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác chăm sóc giáo dục trẻ của các nhóm lớp trong trường BGH