LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14 ĐẾN 20 THÁNG 12

Tháng Mười Hai 14, 2020 7:51 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 14 – Họp giao ban- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú BGH-TTCM
Thứ ba ngày 15 – Dự hoạt động 2 lớp 3 tuổi A; 3 tuổi B, xem hồ sơ của của giáo viên GBH
Thứ tư ngày 16 – Dự hoạt động 2 lớp 3 tuổi C; 4 tuổi B, xem hồ sơ của của giáo viên BGH
Thứ năm ngày 17 – Dự hoạt động 2 lớp 2 tuổi A; 4 tuổi A, xem hồ sơ của của giáo viên BGH
Thứ sáu ngày 18 – Dự hoạt động 2 lớp 2 tuổi B; 2 tuổi C, xem hồ sơ của của giáo viên BGH
Thứ bảy ngày 19 Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu BGH
Chủ nhật ngày 20