Lịch công tác tuần từ 22 đến 28 tháng 6

Tháng Sáu 22, 2020 8:16 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 22 -Họp giao ban- Làm báo cáo tháng BGH- TTCM
Thứ ba ngày 23 Dự 02 hoạt động giáo dục lớp 5 Tuổi A; 5 tuổi B BGH
Thứ tư ngày 24 Dự tập huấn chuyên môn  PGD triệu tập BGH- TTCM
Thứ năm ngày 25 Dự 02 hoạt động lớp 5 tuổi C; 4 tuổi CĐôn đốc giáo viên hoàn thiện hồ sơ cuối năm học BGH
Thứ sáu ngày 26 Dự 02 hoạt động lớp 4 tuổi A; 4 tuổi BĐôn đốc giáo viên hoàn thiện hồ sơ cuối năm học BGH
Thứ bảy ngày 27 Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Toàn thể cán bộ giáo viên