LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 09 ĐẾN NGÀY 14 THÁNG 12 /2019

Tháng Mười Hai 9, 2019 8:43 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiên Ghi chú
Thứ hai ngày 9  -Họp giao ban- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú BGH- TTCM
Thứ ba ngày 10  Dự hoạt đông 2 lớp 4 tuổi A; 4 tuổi B; Xem hồ sơ của giáo viên BGH
Thứ tư ngày 11  Dự hoạt đông 2 lớp 4 tuổi C; 5 tuổi C; xem hồ sơ của giáo viên BGH
Thứ năm ngày 12  Dự hoạt đông 2 lớp 5 tuổi A; 5 tuổi B; xem hồ sơ của giáo viên BGH
Thứ sáu ngày 13 Dự tập huấn chuyên môn tại Nam Hồng Thành phần triệu tập
Thứ bảy ngày 14  Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Toàn thể cán bộ giáo viên