ỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 11 ĐẾN 17 THÁNG 01 NĂM 2021

Tháng Một 11, 2021 8:00 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 11  Họp giao ban

Kiểm tra công tác nuôi dưỡng

BGH-GV
Thứ ba ngày 12 Các nhóm lớp quản lý và giữ ấm cho trẻ

Tổ chức các hoạt động vui chơi trong lớp

BGH-GV
Thứ tư ngày 13 Các nhóm lớp quản lý và giữ ấm cho trẻ

Tổ chức các hoạt động vui chơi trong lớp

BGH-GV
Thứ năm ngày 14 Các nhóm lớp quản lý và giữ ấm cho trẻ

Tổ chức các hoạt động vui chơi trong lớp

BGH-GV
Thứ sáu ngày 15 Các nhóm lớp quản lý và giữ ấm cho trẻ

Tổ chức các hoạt động vui chơi trong lớp

BGH-GV
Thứ bảy ngày 16 Các nhóm lớp quản lý và giữ ấm cho trẻ

Tổ chức các hoạt động vui chơi trong lớp

CB-GV toàn trường