LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11 TỪ 02 ĐẾN 8

Tháng Mười Một 2, 2020 7:57 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 02 – Họp giao ban

-Đối chiếu PC  tại PGD

– BGH-TTCM

– CBQL, GV phụ trách PC

Thứ ba ngày 03 – Hoàn thiện hồ sơ làm chuẩn Xanh, sạch, đẹp, an toàn

– Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu

– BGH-GV
Thứ tư ngày 04 – Hoàn thiện hồ sơ làm chuẩn Xanh, sạch, đẹp, an toàn

– Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu

– BGH-GV
Thứ năm ngày 05 -Tập huấn CM theo lịch – Theo thành phần triệu tập
Thứ sáu ngày 06 -Tập huấn CM theo lịch – Theo thành phần triệu tập
Thứ bảy ngày 07 – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu – Cán bộ QL, GV toàn trường
Chủ nhật ngày 08