LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 07 ĐẾN NGÀY 13 THÁNG 9

Tháng Chín 7, 2020 8:36 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 07 Các nhóm lớp đón học sinh ; Đo thân nhiệt cho trẻ  cho trẻ vào lớp Cán bộ giáo viên toàn trường
Thứ ba ngày 08 Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu và làm tốt việc phòng chống dịch bệnh cho trẻ Cán bộ giáo viên toàn trường
Thứ tư ngày 09 Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu và làm tốt việc phòng chống dịch bệnh cho trẻ Cán bộ giáo viên toàn trường
Thứ năm ngày 10 Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu và làm tốt việc phòng chống dịch bệnh cho trẻ Cán bộ giáo viên toàn trường
Thứ sáu ngày 11 Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu và làm tốt việc phòng chống dịch bệnh cho trẻ Cán bộ giáo viên toàn trường
Thứ bảy ngày 12 Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu và làm tốt việc phòng chống dịch bệnh cho trẻ Cán bộ giáo viên toàn trường
Chủ nhật ngày 13 – Giáo viên tham gia ngày hội hiến máu GV đăng ký tình nguyện