LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14 ĐẾN 20 THÁNG 9

Tháng Chín 14, 2020 8:18 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 14 – Họp giao ban BGH- TTCM
Thứ ba ngày 15 -Đôn đốc các nhóm lớp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh

– Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú

BGH
Thứ tư ngày 16 – Đôn đốc các nhóm lớp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh

– Kiểm tra nền nếp đầu năm học các nhóm lớp

BGH
Thứ năm ngày 17 – Duyệt kế hoạch năm học 2020-2021 với PGD HT
Thứ sáu ngày 18 – Đôn đốc các nhóm lớp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh

– Kiểm tra nền nếp đầu năm học các nhóm lớp

BGH
Thứ bảy ngày 19 – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Cán bộ giáo viên toàn trường