Lịch công tác tuần từ 15 đến 21 tháng 6

Tháng Sáu 15, 2020 8:47 sáng

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 15 Họp giao banKiểm tra công tác nuôi ăn bán trú BGH- TTCM
Thứ ba ngày 16 Dự 02 hoạt động lớp 4C; lớp 5CChiều làm báo cáo BGH
Thứ tư ngày 17 Dự 02 hoạt động lớp 5A; lớp 5BChiều làm báo cáo BGH
Thứ năm ngày 18 Dự 02 hoạt động lớp 4A; lớp 4BChiều làm báo cáo BGH
thứ sáu ngày 19 Dự  hoạt động lớp 3C;Chiều làm báo cáo BGH
Thứ bảy ngày 20 Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Toàn thể cán bộ giáo  viên