LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18 ĐẾN 23 THÁNG 5

Tháng Năm 18, 2020 8:18 sáng
Thời gian  Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 18 -Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh- Kiểm tra giám sát công tác nuôi ăn bán trú BGH
Thứ ba ngày 19 -Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh- Dự hoạt động của  nhóm trẻ 2A1 và 2A2 BGH
Thứ tư ngày 20 – Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh- Dự hoạt động của  nhóm trẻ 2B và 2C BGH
Thứ năm ngày 21 -Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh- Dự hoạt động của  nhóm trẻ 5A và 5B BGH
Thứ sáu ngày 22 – Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh- Dự hoạt động của  nhóm trẻ 5C và 4C BGH
Thứ bảy ngày 23 – Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh- Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu BGH