LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21 ĐẾN 27 THÁNG 12

Tháng Mười Hai 21, 2020 8:11 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 21 -Họp giao ban

– Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú

BGH- TTCM
Thứ ba ngày 22 – Dự hoạt động 2 lớp 2 tuổi A; 2 tuổi B

– Rà soát hồ sơ các tiêu chí trường chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn

BGH
Thứ tư ngày 23 – Dự hoạt động 2 lớp 5 tuổi A; 5 tuổi B

– Rà soát hồ sơ các tiêu chí trường chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn

BGH
Thứ năm ngày 24 – Dự hoạt động 2 lớp 5 tuổi C; 4 tuổi C

– Rà soát hồ sơ các tiêu chí trường chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn

BGH
Thứ sáu ngày 25 – Dự hoạt động 2 lớp 4 tuổi A; 4 tuổi B

– Rà soát hồ sơ các tiêu chí trường chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn

BGH
Thứ bảy ngày 26 Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Cán bộ giáo viên toàn trường