LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21 ĐẾN 27 THÁNG 9

Tháng Chín 21, 2020 8:18 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 21 – Họp giao ban

– Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú

BGH
Thứ ba ngày 22 – Kiểm tra nền nếp các nhóm lớp

-Hướng dẫn giáo viên vào các loại hồ sơ theo dõi trẻ đầu năm học

BGH
Thứ tư ngày 23 – Kiểm tra nền nếp các nhóm lớp

-Hướng dẫn giáo viên vào các loại hồ sơ theo dõi trẻ đầu năm học

BGH
Thứ năm ngày 24 – Kiểm tra nền nếp các nhóm lớp

– Hoàn thiện kế hoạch năm học

BGH
Thứ sáu ngày 25 – Kiểm tra nền nếp các nhóm lớp

– Hoàn thiện kế hoạch năm học

BGH
Thứ bảy ngày 26  Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Toàn thể cán bộ giáo viên