LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 24 ĐẾN 30 THÁNG 8

Tháng Tám 24, 2020 8:25 sáng
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ hai ngày 24 – Họp giao ban- Các nhóm lớp tiếp tục đón trẻ thực hiện nhiệm vụ hè BGH- GV
Thứ ba ngày 25 – Rà soát toàn bộ hệ thống điện, các trang thiết bị trong trường chuẩn bị đón năm học mới BGH
Thứ tư ngày 26 -Rà soát,  tổng hợp phổ cập giao chỉ tiêu huy động cho các nhóm lớp về công tác huy động trẻ ra lớp trong năm học mới- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới GBH- GVPTPC
Thứ năm ngày 27 -Rà soát,  tổng hợp phổ cập giao chỉ tiêu huy động cho các nhóm lớp về công tác huy động trẻ ra lớp trong năm học mới- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới GBH- GVPTPC
Thứ sáu ngày 28 -Rà soát,  tổng hợp phổ cập giao chỉ tiêu huy động cho các nhóm lớp về công tác huy động trẻ ra lớp trong năm học mới- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới GBH- GVPTPC
Thứ bảy ngày 29 – Họp hội đồng triển khai một số nội dung và các điều kiện cho năm học mới 2020-2021 Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên