LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25 ĐẾN 30 THÁNG 5

Tháng Năm 25, 2020 7:35 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 25 – Họp giao ban

– Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú

BGH- TTCM
Thứ ba ngày 26 Đi duyệt kế hoạch phát triển năm học 2020-2021 Hiệu trưởng
Thứ tư ngày 27 Dự hoạt động lớp 3 tuổi A; 3 tuổi B. Xem hồ sơ của giáo viên BGH
Thứ năm ngày 28 Dự hoạt động lớp 4 tuổi A; 4 tuổi B. Xem hồ sơ của giáo viên BGH
Thứ sáu ngày 29 Dự hoạt động lớp 5 tuổi A; 5 tuổi B. Xem hồ sơ của giáo viên BGH
Thứ bảy ngày 30 Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Toàn thể cán bộ giáo viên