Lịch công tác tuàn từ 29 đến 05 tháng 7

Tháng Sáu 29, 2020 7:47 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 29 – Họp giao ban

– Chuẩn bị các điều kiện đón kiểm tra chuyên đề xây dựng TMNLTLTT

BGH-TTCM
Thứ ba ngày 30 Các nhóm lớp chuẩn bị các điều kiện đón kiểm tra chuyên đề xây dựng TMNLTLTT Giáo viên toàn trường
Thứ tư ngày 01/7 Đón đoàn kiểm tra chuyên đề xây dựng TMNLTLTT Cán bộ giáo viên toàn trường
Thứ năm ngày 02/7 – Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú

– Làm báo cáo dữ liệu ngành

– Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu

BGH-GV
Thứ sáu  ngày 3 – Dự hội nghị hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học 2019-2020

– Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu

CTCĐ-GV
Thứ bảy ngày 04 – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Toàn thể cán bộ giáo viên
 Chủ nhật