LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30 THÁNG 4 ĐẾN 05 THÁNG 5

Tháng Năm 2, 2018 7:42 sáng
Thời gian  Nội dung công việc Người thực hiện  Ghi chú
Thứ hai 30/4 Nghỉ 30/ 4 ngày giải phóng miền nam TNĐN  Toàn trường
Thứ ba 01/5  Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/5 Toàn trường
Thứ tư 02/5  – Làm báo cáo cuối năm- Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu

 

BGH – GV
Thứ năm 03/5 – Dự các hoạt động 3 lớp MG 5 tuổi- Kiểm tra hồ sơ giáo viên khu A BGH
Thứ sáu 04/5 – Dự các hoạt động  lớp MG 4-5 tuổi; 3- 4 tuổi- Kiểm tra hồ sơ nuôi dưỡng khu B BGH
 Thứ bảy 05/5  – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Toàn trường