LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 8 ĐẾN 13

Tháng Mười 8, 2018 8:07 sáng
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
Thứ hai ngày 8 – Họp giao ban- Hoàn thiện hồ sơ PC -BGH-TK-GVPTPC
Thứ ba ngày 9 – Tập huấn chuyên môn SGD- Kiểm tra PCXMC ở PGD -HT và GV- PHT- GVPTPC
Thứ tư ngày 10 Dự giờ 3 nhóm trẻ, và kiểm tra hồ sơ của giáo viên khu A – BGH 
Thứ năm ngày 11 Dự giờ 2 hoạt động lớp 3 tuổi và  nhóm trẻ, và kiểm tra hồ sơ của giáo viên khu B – BGH
Thứ sáu ngày 12 – Dự giờ 2 lớp 3 tuổi; 3A; 3B khu A- Kiểm tra hồ sơ nuôi khu A – BGH
Thứ bảy ngày 13 – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Toàn bộ cán bộ giáo viên