Lịch công tác tuân từ ngày 08 đến 14 tháng 6

Tháng Sáu 8, 2020 7:50 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày08 -Họp giao ban-Kiểm tra nền nếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ lớp 2A1; 2A2 BGH-TTCM
Thứ ba ngày 09 -Kiểm tra nền nếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ lớp 2B; 2C BGH
Thứ tư ngày 10 -Kiểm tra nền nếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ lớp 3A;  3B- Đi duyệt lương tháng 6 với bộ phận tài vụ PGD BGH
Thứ năm ngày 11 -Kiểm tra nền nếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ lớp 4A;  4B BGH
Thứ sáu ngày 12 -Kiểm tra nền nếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ lớp 5C;  4C BGH
Thứ bảy ngày 13 Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu  Cán bộ giáo viên toàn trường