LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10 ĐẾN 14 THÁNG 9

Tháng Chín 10, 2018 8:20 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 10 – Họp giao ban  BGH- TK
Thứ ba ngày 11 – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu- Duyệt kế hoạch năm học 2018 – 2019 với PGD – Toàn bộ giáo viên- HT
Thứ tư ngày 12 – Kiểm tra số lượng trẻ đến trường ở các nhóm lớp  – BGH
Thứ năm ngày 13  – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu, chú ý đến việc rèn nền nếp trẻ nhà trẻ
Thứ sáu ngày 14 – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu, chú ý đến việc rèn nền nếp trẻ nhà trẻ – BGH

41269111_320319805401122_8612509210690715648_n