LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGAYF ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 01/2021

Tháng Một 4, 2021 8:32 sáng
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Thứ hai ngày 04 -Họp giao ban-Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú BGH- TTCM
Thứ ba ngày 05 Dự 02 hoạt động lớp 2 tuổi C; 3 tuổi CRà soát các tiêu chuẩn Xanh, sạch, đẹp, an toàn và kiểm định chất lượng BGH-GVPT
Thứ tư ngày 06 Dự 02 hoạt động lớp 3 tuổi A; 3 tuổi BRà soát các tiêu chuẩn Xanh, sạch, đẹp, an toàn và kiểm định chất lượng BGH-GVPT
Thứ năm ngày 07 Dự 02 hoạt động lớp 4 tuổi A; 4 tuổi BRà soát các tiêu chuẩn Xanh, sạch, đẹp, an toàn và kiểm định chất lượng BGH-GVPT
Thứ sáu ngày 08 Dự 02 hoạt động lớp 4 tuổi C; 5 tuổi CRà soát các tiêu chuẩn Xanh, sạch, đẹp, an toàn và kiểm định chất lượng BGH-GVPT
Thứ bảy ngày 09 Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Toàn thể cán bộ giáo viên