LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01 ĐẾN 06 THÁNG 10

Tháng Mười 1, 2018 7:59 sáng
THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN GHI CHÚ
 Thứ hai ngày 01/10 – Họp giao ban- Hoàn thiện hồ sơ quản lý BGH- TTCM
Thứ ba ngày 02/10 – Dự 02 hoạt động lớp 5 tuổi khu A- Kiểm tra hồ sơ nuôi ăn bán trú khu A BGH
Thứ tư ngày 03/10 – Dự 02 hoạt động lớp 5B và lớp 4B khu B- Kiểm tra hồ sơ nuôi ăn bán trú khu B BGH
Thứ năm ngày 04/10 – Dự 02 hoạt động lớp 4 tuổi khu A- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên khu A BGH
Thứ sáu ngày 05/10 – Dự 02 hoạt động 03 nhóm trẻ khu A- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên khu A BGH
Thứ bảy ngày 06/10  – Các nhóm lớp thực hiện theo thời gian biểu Toàn thể cán bộ giáo viên trong trường
Chủ nhật ngày 07/10 – Tổ chức làm vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực các khu Toàn thể cán bộ giáo viên trong trường